• Αναλαμβάνουμε επισκευές υπολογιστών, laptop, φωτοτυπικών μηχανημάτων, μηχανών γραφείου.
  • Παρέχουμε δωρεάν κοστολόγηση βλάβης.
  • Προχωράμε στην επισκευή μόνο μετά από την έγκρισή σας.